نمایشگاه بین المللی نفت ۲۰۱۹

نمایشگاه بین المللی نفت ۲۰۱۹

مهندس یاسر دشت دار به عنوان مشاور مدیرعامل ، مدیراجرایی و مسئول غرفه شرکت تولیدی اطمینان بخش در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ۲۰۱۹ انتخاب گردید.

 

 

بازدید جناب دکتر زنگنه وزیر محترم نفت و گفتگو با مهندس دشت دار مدیراجرایی شرکت مهندسی اطمینان بخش
بازدید جناب دکتر نعمت زاده مشاورعالی وزیر محترم صنایع و گفتگو با مهندس دشت دار مدیراجرایی شرکت مهندسی اطمینان بخش
بازدید جناب دکتر کرباسیان مدیرعامل محترم نفت و گفتگو با مهندس دشت دار مدیراجرایی شرکت مهندسی اطمینان بخش
بازدید جناب مهندس سنگین و جناب دکتر میرنژاد با هیات همراه و گفتگو با مهندس دشت دار مدیراجرایی شرکت مهندسی اطمینان بخش