مگاترند یا آینده پژوهی

مگاترند یا آینده پژوهی

آنچه ما را به سمت و سوی آینده پژوهی و خلق آینده های مرجح (Preferable) سوق می دهد،

همانا تغییر و روند سریع این تغییرات است. با بررسی روش های مگاترند (ابر روند) است که نرخ و میزان تغییرات در هر حوزه و بخش برای ما مشخص می گردد.

آینده پژوهی فرآیند تلاش سیستماتیک است برای نگاه به آینده بلند مدت؛ دانش، تکنولوژی، اقتصاد، جامعه، کسب و کار، محیط زیست و حتی خود فرد (انسان امروزی) که با هدف شناسایی تکنولوژی جدید و تقویت حوزه های تحقیقات استراتژیک بتوانیم به بیشترین منابع اجتماعی و اقتصادی برسیم.

به بیانی آینده پژوهی، ساختن آینده مطلوب خودمان و دنیای پیرامون مان بر اساس ایجاد چشم اندازی روشن و اتخاذ تصمیم های موثر و بهره جستن از تفکرات استراتژیک منتج شده از اتاق فکر می باشد.

در دنیای پر تلاطم امروزی که همواره در حال تغییر و دگرگونی است، تنها راه استفاده از این تغییرات، شناسایی آن ها و بهره بردن از فرصت های پیش آمده از این روندها و مگاترند می باشد.

مشاوران بزرگ جهانی با بهره بردن از اثرات این مگاترند ها (مانند تکنولوژی – رشد جمعیت – شهر نشینی – مصرف گرایی – فرد گرایی – سلامت – آموزش و … ) بر کسب و کارهای فعلی به دنبال خلق کسب و کارهای آتی هستند.

با بررسی مگاترند ها متوجه می شویم که در ۱۰ سال آینده ۴۰% مشاغل فعلی از بین می روند و ۶۰% ما بقی نیز تغییر ماهیت می دهند.